main slider main slider main slider main slider

Alpha

Điểm Tựa Cho

Mọi Khởi Đầu

Chúng Tôi

Đào Tạo Nên

Những Con Người

Có Năng Lực Nhận Biết

CHÚNG TÔI LÀ AI LÀM GÌ

Alpha là trung tâm dạy thêm các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh. Với hơn 7 năm kinh nghiệm, Alpha tự tin hiện là một trong những cơ sở Giáo dục được phụ huynh tin tưởng hàng đầu tại Đà Lạt. Nhưng tham vọng của Chúng tôi không chỉ là tạo nên "Một Trung Tâm Dạy Thêm Tốt", Sứ mệnh của chúng tôi là đào tạo các em học sinh trở thành những con người với đầy đủ 3 năng lực cốt lõi đó là:

KIẾN THỨC - KỸ NĂNG - CẢM XÚC

Bộ Môn Toán

Bộ Môn Lý

Bộ Môn Hóa

Bộ Môn Văn

Bộ Môn Anh

HĐQT

Hành Chính - Nhân Sự

GV Môn Toán

GV Môn Lý

GV Môn Hóa

GV Môn Văn

GV Môn Anh